ХҮРГЭЛТ

www.etachi.mn нь хэрэглэгч бараа бүтээгдэхүүний захиалга баталгаажуулахдаа сонгосон өдөр хүргэлт хийнэ.

Нэгж хүргэлтийн үнэ 5.000 төгрөг байх бөгөөд Зөвхөн хотын А бүсэд 50,000 дээш худалдан авалтанд хүргэлт үнэгүй байна. 

Хүргэлт нь долоо хоног бүрийн Ням гараг болон МУ-ын хуулиар бүх нийтийн амралт гэж заасан өдрүүдэд хийгдэхгүй.

Хүргэлтийг хэрэглэгчийн заасан хаягт, захиалсан бараа бүтээгдэхүүнийг хүргэнэ.

Ачаалж байна...