Vip гишүүн болох
Platinum
750,000
Даатгалын экспертизийн үйлчилгээ
Шүүх, арбитрийн экспертизийн үйлчилгээ
Банкны экспертизийн үйлчилгээ
Татварын экспертизийн үйлчилгээ
Импортын сертификат олгох үйлчилгээ
Байгууллагын дотоодын хяналтын сертификат олгох үйлчилгээ
Патент, оюуны өмчийн холбогдолтой зөвлөгөө өгөх Үнэгүй
Platinum
750,000
Даатгалын экспертизийн үйлчилгээ
Шүүх, арбитрийн экспертизийн үйлчилгээ
Банкны экспертизийн үйлчилгээ
Татварын экспертизийн үйлчилгээ
Импортын сертификат олгох үйлчилгээ
Байгууллагын дотоодын хяналтын сертификат олгох үйлчилгээ
Патент, оюуны өмчийн холбогдолтой зөвлөгөө өгөх Үнэгүй
Platinum
750,000
Даатгалын экспертизийн үйлчилгээ
Шүүх, арбитрийн экспертизийн үйлчилгээ
Банкны экспертизийн үйлчилгээ
Татварын экспертизийн үйлчилгээ
Импортын сертификат олгох үйлчилгээ
Байгууллагын дотоодын хяналтын сертификат олгох үйлчилгээ
Патент, оюуны өмчийн холбогдолтой зөвлөгөө өгөх Үнэгүй
Platinum
750,000
Даатгалын экспертизийн үйлчилгээ
Шүүх, арбитрийн экспертизийн үйлчилгээ
Банкны экспертизийн үйлчилгээ
Татварын экспертизийн үйлчилгээ
Импортын сертификат олгох үйлчилгээ
Байгууллагын дотоодын хяналтын сертификат олгох үйлчилгээ
Патент, оюуны өмчийн холбогдолтой зөвлөгөө өгөх Үнэгүй
Ачаалж байна...